Etiket: üniversitelerde terör

1 Kişiye 10 Kişi!

Bu hazin tablo karşısında açıklama yapmayan, çözüm süreci adı altında soruşturma açmayan, görevini yerine getirmeyen, müdahale etmeyen kim veya kimler ...

Read more

Kampüsleri Temizleyelim!

Üni­ver­si­te­ler­de­ki te­rör olay­la­rı yıl­lar­dır ka­na­yan bir ya­ra. Fı­ra­t’­ın Ege Üni­ver­si­te­si­’nin or­ta ye­rin­de şe­hit edil­me­si ya­şa­dı­ğı­mız son acı ha­di­se­… Yü­rek­ler hâ­lâ ...

Read more

Üniversitelerde Terör

Yazar Hüseyin Alperen Burak, üniversitelerdeki terör olaylarına ilişkin kaleme aldığı yazısında çarpıcı tespitlerde bulundu. Burak, yazısısında "Terör Kıskacında Üniversiteler" kitabına ...

Read more

Terör Kıskacında Üniversiteler

HaberDokuz.com Genel Yayın Yönetmeni, Araştırmacı-yazar Batuhan Çolak’ın, 8 yılda tamamladığı “Terör Kıskacında Üniversiteler” isimli çalışması yayınlandı. PKK’nın üniversite faaliyetlerine ilişkin ...

Read more