Etiket: fırat yılmaz çakıroğlu

Kampüsleri Temizleyelim!

Üni­ver­si­te­ler­de­ki te­rör olay­la­rı yıl­lar­dır ka­na­yan bir ya­ra. Fı­ra­t’­ın Ege Üni­ver­si­te­si­’nin or­ta ye­rin­de şe­hit edil­me­si ya­şa­dı­ğı­mız son acı ha­di­se­… Yü­rek­ler hâ­lâ ...

Read more