Son Dakika
23 Ocak 2020 Perşembe

Tarımda Kalkınma Hamleleri

21 Aralık 2015 Pazartesi, 03:16

LÜTFÜ ŞEHSUVAROĞLU / VAHDET

Yeni Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik eski Tarım bakanlarını toplamış. Ahmet Hakan da takdir etti bu davranışı.

Ben de takdir ediyorum.

Tarım reel ekonominin can damarı…

Hele son dünya ekonomik krizinden ve ardından kotarılan bölge dizaynların ve savaşlar nedeniyle çok daha önemli hale geldi.

Tarım bakanları eskiden de zaman zaman bir araya gelirdi. Musa Demirci de, Hüsnü Yusuf Gökalp de yaptılar böyle jestler.

Ama daha çok da mesleğin bilfiil içinde olanlar ve eski bürokratlar ve teknokratların bir araya getirilmesi daha anlamlı bence.

Rahmetli Mustafa Taşar İzmir’de böyle bir toplantı organize etmişti.

Hatta Birinci Tarım Şurası’nı toplamıştı.

Gerçi birinci demek marifet değil efendim, bence üçüncü dememiz lazım diye çıkıştığımı hatırlıyorum.

O da Şura olarak birinci diye savunma yapmıştı.

Yahut elbirliğiyle o toplantıya şura adını koyarak farklılığını tescil ettirdik.

Aslında Türkiye’nin ilk Ziraat Kongresi 19. yüzyılın başlarında gerçekleştirilmişti.

Hatta toplantı sırasında sergiler de açılmıştı tarımsal ürünlerle ve mekanizasyonla ilgili olarak… Bir başka kongre ise Tedrisat-ı Ziraiyye Kongresi idi.

Tâli zira’at mektebi müdürleriyle Halkalı müderrislerinden mürekkeb olarak İstanbul’da in’ikad eden kongreye tedrisat-ı zira’iyye kongresi namı verilebilir. Filhakika bu kongrede âlî zira’at tedrisatımıza taalluk eden mesail henüz görüşülememiş ise de onun temel taşlarını teşkil edecek olan hususat müzakere edilmiş ve pek faideli mukarrerat ittihaz edilmiştir.”

Cevad Rüşdü Tarla ve Bağçe dergisinin Ağustos 1924 tarihli nüshasında böyle yazıyor.

İkinci Ziraat Kongresi 1938 yılında İzmir’de gerçekleştirilmişti.

Bunun da adına nedense Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi denmiş.

Yüzlerce toplantı ve yüzlerce neşriyat yapılmış.

Kuru Tarım, Sulu Tarım, Hayvancılık, Orman, Ürün bazında değerlendirmeler, topraklarımızın yapısı, kooperatifçilik, değişik ülkelerdeki uygulamalar ve daha onlarca, yüzlerce mevzu…

Zirai İşletmeler Muhasebesi, Köy kalkınması ve zirai kalkınma milli seferberliğinde mali plan için menbalar, Çeşitli ülkelerde zirai tedrisat, dünya çiftçisi ne yetiştiriyor, ne satıyor, Orta Avrupa agrikültür sistemleri, Oebağat maddeleri ve otokritiği, çayır ve mera işleri, zirai sulama, Türk köylüsünün sosyolojik durumu ve ziraat üzerine tesiri, zirai araştırma müesseseleri…

Malum Birinci İktisat Kongresi de İzmir’de olmuştu, bu Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi de İzmir’de toplanmış.

Bana göre bu arada da birkaç şura mahiyetli toplantılar tertip edilmişti.

En son Tarım Şurası’nda da yüzlerce mesele masaya yatırılmıştı.

Ardından çeşitli projeksiyonlar ve planlar…

Bunlardan yıllar sonra Bahri Dağdaş Tarım Bakanı iken yepyeni orijinal bir projeksiyon gerçekleştirdi. 1970 yılında yapılan bu projeksiyonun adı: 2000’li Yıllarda Türk Tarımı idi.

Bütün bu projeksiyonlar, kongreler, palanlar, araştırmalar ve istişareler elbette tarımımızın ilerlemesine katkıda bulundu.

Sektörün duayenlerini, emektarlarını, araştırmacılarını, bürokratlarını bir istişare toplantıda bir araya getirmek onların gönlünü almak için iyidir. Fakat belki de söyleyecek sözü olanlar, katkıda bulunabilecekler yine çıkar içlerinden; kim bilir?…

Neyse ne?..

İyi bir başlangıç sayalım bunu.

Tarım bakanları toplandı da acaba ne dediler. Dediler de acaba uygulama imkânı bulacak mı?

Bana göre tarıma yıllarını vermiş bu bakanlıkta binlerce hayırlı işe imza atmış, yahut bakanlık dışında akademik hayatta nice araştırmalar gerçekleştirmiş insanları bir araya getirmek ve onların görüşlerinden hatta mümkünse emeklerinden yeniden yararlanmak daha yerinde olur.

Riyakâr
Umurumda değildir riyakârın sözleri
Bedenime lütuftur dişlerinin izleri
Ne çıkar çiğneyip dursa da kardeş etini
Elest bezminden beri kördür onun gözleri

Çoraklık
Çoraklaştı baktığım ne yan varsa hep büsbütün
Çoraklaştı tarlalar fikirler, sigaram, tütün
Adamlar, şehir, kadın ve aşk bir de destanlarım
Götürsün çoraklığı benden, kalsa yoz bir sütun

Adalet
Adaletten ayrılırsan çar olsan naçar olursun
Sevilerin yaban düşer yar olsan ağyar olursun
Cihanın temel harcıdır feleği döndüren burçtur
Zerre-i miskal şaşma inan ki, payidar olursun

Yorum

  1. fatma albayrak

    23 Aralık 2015 at 16:01

    YERLİ TOHUM,YERLİ GIDA.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.