Son Dakika
09 Aralık 2019 Pazartesi

Boğazlıyan Kaymakamını Unutmadık

10 Nisan 2015 Cuma, 18:11
Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey, 96 yıl önce bugün, Ermeni Patrikhanesi’nin iftiraları, Nemrut Mustafa’nın hükmü, Mustafa Sabri’nin fetvası, hain Vahdettin’in onayı ile işgalci İngiliz-Fransız askerleri veişbirlikçi Damat Ferit Hükümeti tarafından idam edildi. Cenazesini tıbbıyeli öğrenciler taşıdı…

Ermeni Patrikhanesi’nin iftiraları, Nemrut Mustafa’nın hükmü, Mustafa Sabri’nin fetvası, Vahidettin’in onayı ile İngiliz-Fransız askerleri ve Damat Ferit Hükümeti nezaretinde idam edilen Kaymakam
Kemal Bey’in milli duruşu, günümüzde de “suç” sayılmak isteniyor.

Divan-iHarb-i Örfi’nin, “İngilizlerce hazırlanan idam listesi” ni uygulamaya gönüllü Başkanı, İngiliz Muhipler Cemiyeti Üyesi de olan Nemrut Mustafa sordu:

– Memleketimiz dâhilinde yaşayan vatandaşları,birini diğeri üzerine sevk ederek can ve mal tecâvüzüne teşvik etmenin cezâsı nedir, bilir misin?

Az sonra hakkındaki hüküm açıklanacak
olan genç adam:
– Îdâmdır Paşam…
Nemrut Mustafa memnun:
– Kendi hükmünü kendi ağzınla verdin,biz de senin için bu karara varmıştık…
Ermeni iftiralarının kurbanı

İngiliz Yüksek Komiserliği, Damat Ferit Hükümeti, Ermeni Patrikhanesi ve Divan-ı Harb-i Örfi ittifakı tarafından idam edilen Mehmed Kemal Bey, Yozgat mutasarrıfı ve Boğazlıyan Kaymakamı’ydı. Suçu, Ermeni ihanet ve katliamları karşısında alınan tehcir kararını uygulayarak, “Küçük Ermenistan İhtilal Merkezi” kuran Merzifon Amerikan Koleji’nin güdümündeki Ermenileri Suriye’ye sevk etmek,
yani “görevini yapmak” tı. Savcı Sâmi Bey’e göre, “tehcirde şahsî çıkarlarını düşünerek bilinen fâciâları meydana getirmiş” ti. Bu iddianın tek dayanağı vardı:Şahitlerin ifadeleri! Ve o 25 şahitten 22’si “Müstakil Ermenistan” için ayaklanma çıkaranları himayesine alan, komitaları silahlandıran,
İngiltere Kralı’yla Osmanlı topraklarından “pay” pazarlığı yapan Ermeni Patriği Zaven Efendi’nin seçtiği kişilerdi. Komisyonda, Yozgatlı olduğunu, tehcir sırasında Yozgat’ta bulunduğunu, Feyyaz
Bey’in (Kemal Bey’in suç ortağı!) Ermenileri öldürüp mallarını aldığını gözleriyle gördüğünü anlatan Alis mahkemede Yozgatlı değil İzmit Bahçecikli olduğunu, tehcirde Yozgat’ta bulunmadığını  söylemişti. Hakkındaki hükmün hukuki değil siyasi olduğunu ve çoktan verildiğini bilen Kemal
Bey’in savunması, “kurtuluş ümidiyle” değil “tarihe not düşmek” üzereydi: “Savaşta yenilişimizin aleyhimizde meydana getirdiği hezeyânı durdurmak maksadiyle, iddiâ makâmının da isteği üzere, kurbanlar verilmesi bir siyâset îcâbı sayılıyorsa, bu kurban ben olamam.” Nemrut Mustafa Divanı’nın 8 Nisan 1919’da verdiği idam kararı, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’nin fetvası doğrultusunda,
Vahidettin’in onayı ile 10 Nisan’da- Beyazıt Meydanı’nda infaz edildi. “Son sözü” sorulduğunda Kemal Bey’in muhatabı artık sadece milletiydi: -Sevgili vatandaşlarım, ben bir Türk memuruyum. Aldığım emri yerine getirdim. Vazifemi yaptığıma vicdanım emindir. Sizlere yemin ederim ki, ben masumum,
son sözüm bugünde budur, yarın da budur. Ecnebi devletlere yaranmak için beni asıyorlar. Eğer adalet buna diyorlarsa kahrolsun böyle adalet!.. Darağacından babası Arif Bey’in kucağına indirilen Kemal Bey ertesi gün Kızıltoprak Camii’nde Üsküdar Dergâhı Şeyhi Münip Efendi’nin kıldırdığı cenaze namazından sonra Tıbbiyelilerin, Mülkiyelilerin, Kadıköy İtfaiyesi önünde kendiliğinden
“Saygı Duruşu” na geçen bir manga askerin duaları arasında Kuşdili’ndeki “Mahmut Baba Mezarlığı” na defnedildi. Kemal Bey, ailesini Türk Milletine emanet etti: – Benim sevgili kardeşlerim, asil
Türk Milletine çocuklarımı emanet ediyorum. Bu kahraman millet, elbet onlara bakacaktır…
Atatürk, “millet uğruna yetim kalan” bu çocuklara babalık yapmak onları evlat edinmek istemesine rağmen dede Arif Bey, “Onlar bana oğlumun bediası. Müsaade edin, bende kalsınlar. Nafakalarını karşılamanız yeterlidir” diyerek bu teklifi geri çevirmişti. Kemal Bey, 14 Ekim 1922 günü TBMM’de Mustafa Kemal önderliğinde alınan karar ile “Milli Şehit” ilan edildi.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.