Son Dakika
07 Aralık 2019 Cumartesi

Her Atatürkçü Bu Sözleri Sarf Edemez!

08 Nisan 2015 Çarşamba, 12:25

Burak Kılıçaslan

Bugüne kadar; Levent Kırca, Rutkay Aziz, Tarık Akan, Müjdat Gezen, Uğur Dündar, Emin Çölaşan, Bekir Coşkun başta olmak üzere, birçok “ Atatürkçü” düşünce yapısına sahip olan, tiyatrocu ve yazarın hem röportajlarını, hem de kitaplarını okuma fırsatı buldum.

Her birinde karşılaştığım handikap, bugünkü iktidar partisinin de uygulamış olduğu “ ötekileştirme” politikasının bu kişiler üzerinde de zuhur ettiğine şahitlik etmemdi.

Yani, “ ya biz gibi düşünürsün, ya da hiçbir ehmemmiyetin yoktur bizim nezdimizde” sonucu ile noktalanan kör ve ötekileştimekte tavan yapmış olan bir bakış açısı.

Hâlbuki, bu topraklarda yaşayan herkes birbirine sevgi duymasa dahi, saygı duymak zorundadır.

Çünkü demokrasi, benimsemediğimiz düşüncelere dahi tahammül edip, saygı duyabilme sanatıdır.

Bunu hem kitaplarımızda, hem de geçmişte yazmış olduğumuz yazılarımızda defalarda kaleme alarak, dile getirdik.

Lakin “ insanda yoksa hayâ ile edep, neylesin medrese ile mektep” sözüne atıf yaparcasına, insanların birbirlerine karşı olan saygısızlığına şahit olduk ve olmaya da devam etmekteyiz.

Gelinen noktada, farklı düşüncelere sahip olan insanların bir arada dahi oturabilme tahammülü gösteremediklerini acı bir şekilde görüp, bu acı tablonun fotoğrafını çekmekteyiz.

05.04.2015 tarihinde Sözcü Gazetesi’nden Özlem Gürses ile röportaj yapan, Sayın Metin Akpınar, bu yaraya bir neşter atarak, entelektüel birikimini dağ gibi gözler önüne seren şu muhteşem “ demokrasi manifestosu” niteliğindeki sözlere imza atmış bulunmaktadır:

 

“ De­mok­ra­si; an­la­şan­la­rın, bir­bi­ri­ni çok se­ven­le­rin re­ji­mi de­ğil­dir! Tam kar­şıt olan­la­rın bir­lik­te ya­şa­ya­bi­le­ce­ği bir re­jim­dir! De­mok­ra­si­yi ba­şa­ra­bil­mek için hiç kim­se kim­se­yi sev­mek zo­run­da de­ğil, nef­ret de ede­bi­lir… Ama eşek gi­bi say­mak du­ru­mun­da! Say­gı yok­sa hiç­bir şey ol­maz. Say­gı de­mok­rat­lık­tır. Öy­le bir ül­ke ta­dın­dan yen­mez…”

 

Uzun bir aradan sonra okumuş olduğum en doyurucu röportaj.
Atatürkçü düşünce yapısına sahip olup da bu sözleri herkes sarf edemez!
Mükemmel bir kucaklayıcılığa sahip olan, muhteşem bir bakış açısı.
Tebrikler Metin Akpınar.
Yazının Dibi; düşüncelerine saygı bekleyen kişi veya hareket, ilk olarak benimsemediği düşünceye sahip olan insanlara karşı saygı duyacak ki gerçek bir demokrasi ortamı oluşsun ve söylenilenlerin bir geçerliliği olsun.

 

Selâm, sevgi ve muhabbet ile…

 

 

 

 

 

 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.