PKK, Ege Üniversitesi’nde Mahkeme Kurmuş!

Ege Üniversitesi’nde PKK yandaşlarınca şehit edilen Fırat Çakıroğlu’nun arkadaşlarından ve aynı üniversitenin öğrencilerinden Bilgehan Ağbaba, Vahdet’e şok açıklamalarda bulundu.

26 Şubat 2015 Perşembe, 14:10

FI­RAT Çakıroğlu’nun şehit edilmesinden sonra Ege Üniversitesi hakkında şok detaylara ulaştık. PKK’nın gençlik yapılanmasına göz yumduğu öne sürülen Üniversite yönetimi ise sorularımıza yanıt vermedi, telefonlarımızı cevapsız bıraktı.

3 YIL­DIR TEH­DİT ALI­YO­RU­Z 

Şehit edilen Fırat Çakıroğlu’nun arkadaşlarından ve Ege Üniversitesi öğrencilerinden İzmir Ülkü Ocakları İl Başkanı Bilgehan Ağbaba, “Yaklaşık 3 yıldır PKK yandaşları tarafından tehditler alıyoruz. Fırat ve diğer birkaç arkadaşımıza sosyal hesaplarından tehdit mesajları geliyordu” dedi. Ağababa ayrıca, ‘PKK tehdidi’ hakkında basın açıklaması yaptıklarını ancak rektörlük tarafından dikkate alınmadıklarını söyledi.

Dİ­LEK­ÇE­LE­Rİ­MİZ YOK EDİL­Dİ

Ağbaba, PKK’nın Ege Üniversitesindeki gençlik yapılanması tarafından kendilerine ve üniversitenin diğer öğrenci gruplarına gelen tehditlerden sonra “Islak imzalı yüzlerce dilekçe yazıp fakülte dekanlıklarına ve Ege Üniversitesi Rektörlüğüne verdik ama dilekçelerimiz yok edildi” dedi.

EDE­Bİ­YAT FA­KÜL­TE­Sİ PKK YU­VA­SI 

Ege Üniversitesi’nin Edebiyat Fakültesi’nin PKK’nın gençlik kollarına “yuva” yapıldığını söyleyen Ağbaba, “Edebiyat Fakültesinde ‘Serok Apo’ yazıları, Apo resimleri, PKK bayrakları, resimleri vardı. Fırat kardeşimiz şehit edildikten sonra kırmızı ile yazılmış bu resim ve yazılar, Üniversite yönetimi tarafından beyaz kireç ile gizlenmeye çalışılmış. Ama gün gibi ortada hala belli oluyor” dedi.

PKK’DAN KAMPÜSTE MAHKEME 

PKK’nın Ege Üniversitesi yapılanmasının kampüs içerisinde sözde “Mahkeme”ler kurduğu da öne sürüldü. Üniversitesi öğrencilerinden Bilgehan Ağbaba, şehit edilen Fırat Çakıroğlu’nun da aralarında bulunduğu birkaç öğrenci arkadaşı hakkında PKK yandaşlarının sözde “mahkemelerinde” haklarında gıyabi karar verilerek Üniversiteye girmelerinin yasaklandığını açıkladı.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

GÖRÜŞLERİNE başvurmak istediğimiz Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz telefonlarımıza çıkmayı kabul etmedi.

İŞTE CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Ege Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Can­de­ğer Yıl­ma­z’­ın ce­vap ver­mek­ten çe­kin­di­ği so­ru­la­rı bu­ra­dan da ol­sa sor­mak is­ti­yo­ruz;

1. Fırat Çakıroğlu ve arkadaşlarının güvenliğinin sağlanması için neler yapıldı? Olay günü kampüse neden polis alınmadı?

2. Ege Üniversitesi Rektörü olarak, üniversitenizdeki terör örgütü yapılanması karşısında ne gibi önlemler aldınız? PKK yandaşları üniversitenizden neden uzaklaştırılmadı?

3. Üniversiteniz öğrencilerinden Fırat Çakıroğlu, bıçaklandıktan sonra olay yerine ambulansın 45 dakika sonra geldiği öğrenildi. Bu gecikmenin sorumlusu kim veya kimlerdi? Bu konuda herhangi bir işlem yapıldı mı?

4. Fırat Çakıroğlu ve arkadaşlarının rektörlüğünüze yazdığı “ıslak imzalı dilekçeler” in akıbeti ne oldu? Neden işlem görmediler?

5. Terör yandaşlarının kampüste sözde ‘mahkeme’ kurarak, bazı öğrenciler hakkında kararlar aldıkları ve bu öğrencilere saldırdıkları belirtiliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

6. Görevinizden istifa etmeyi düşünüyor musunuz?

Şehide Büyük Saygısızlık!

Ege İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si­’n­de PKK te­rör ör­gü­tü yan­da­şı bir grup, Ege Üni­ver­si­te­si­’n­de öl­dü­rü­len Fı­rat Ça­kı­roğ­lu­’nun ka­til­le­ri­ne se­lam gön­der­di. “Se­lam ol­sun Ege’yi fa­şiz­me dar eden yol­daş­la­ra” ya­zı­lı olan pan­kart­la­rı oku­lun bir­çok ye­ri­ne asan PKK’­lı gru­ba po­li­sin mü­da­ha­le et­me­me­si dik­kat çek­ti.

Ola­yın kı­sa sü­re­de sos­yal med­ya­ya yan­sı­ma­sı üze­ri­ne, tep­ki­ler çığ gi­bi bü­yü­dü. Te­rör ör­gü­tü yan­daş­la­rı bir sü­re son­ra slo­gan­lar­la okul­dan ay­rıl­dı­.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz