Kadın ve Çocuk Yakan PKK!

İstanbul’da Liseli Serap’ı, Başbağlar’da kadın ve çocukları yakan PKK’nın Özgecan Aslan üzerinden “kadın hakları”nı savunması tepki çekti.

19 Şubat 2015 Perşembe, 11:22

Baş­bağ­lar kat­li­amı baş­ta ol­mak üze­re kan­lı ta­ri­hi bo­yun­ca sa­yı­sız ka­dın ve ço­cu­ğu kat­le­den te­rör ör­gü­tü PKK’­nın ka­dın ko­lu YDG/K’­dan, “E­ğer her han­gi bir ka­dı­na en ufak bir yö­ne­li­mi­niz olur­sa, kar­şı­nız­da ner­den çık­tı­ğı­nı bi­le an­la­ma­dı­ğı­nız, ka­dın tim­le­ri­mi­zi bu­lur­su­nuz. Ba­şı­nı­za ge­le­cek­ler­den biz so­rum­lu ol­ma­yı­z” şek­lin­de bir açık­la­ma ya­pıl­dı.

KA­DIN HAK­LA­RI HA­VA­Rİ­Sİ

Söz ko­nu­su açık­la­ma ile ade­ta ‘ka­dın hak­la­rı ha­va­ri­si­’ ro­lü­ne so­yu­nan te­rör ör­gü­tü PKK’­nın ka­dın ko­lu YDG/K’­nın ay­rı­ca ‘Ka­dın Sa­vun­ma Tim­le­ri­’ oluş­tur­du­ğu da du­yu­rul­du.,

ÖCA­LA­N’­IN YAK­LA­ŞI­MI NEY­Dİ?

Oy­sa ay­nı ör­gü­tün li­de­ri Öca­lan, ör­güt men­su­bu ba­yan­la­ra şu ko­nuş­ma­yı ya­pa­rak ‘Ka­dı­na Yö­ne­li­m’­in ade­ta ki­ta­bı­nı yaz­mış­tı: “Ba­zı soy­ta­rı­lar Apo na­sıl ka­dın­lar­la ya­şı­yor? Bu­nu de­dik­çe ka­dın da­ha da alev­len­di, aşk ger­çek­leş­ti. Ka­dın­dan en kor­kan adam­dım. Şim­di ka­dın­la­rın en ra­hat ol­mak is­te­di­ği bir adam ha­li­ne gel­dim. Bu da be­nim na­mus an­la­yı­şım. Bi­raz ya­dır­ga­tı­cı­dır. Bir id­di­am var: Be­nim­le olan ka­za­nır di­yo­rum. Yü­celt­mez­sem ken­di­me şe­ref­si­zim di­ye­ce­ği­m”

ZORLA İLİŞKİ, TECAVÜZ, İNFAZ, İNTİHAR..

Ayrıca son yıllarda Hakkari ve Şırnak’ta PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan birçok kadın terörist, örgüt içerisinde yaşanan tecavüz ve infaz vakalarını anlatmıştı. PKK’lı kadınların ifadelerine göre ilişkiye girmek istemeyen kadınlar zorla tecavüze uğruyor; buna da direnenler vahşice öldürülüyorlardı. Teslim olan PKK’lı kadınlar, örgüt içerisindeki birçok kadın ve kızın da daha sonra intihar ettiği ortaya çıkmıştı.

ÜÇ YAŞINDAKİ REWŞEN’İN HESABINI KİM VERECEK!

Kendisine yakın sözde sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ‘İnsan ve kadın Hakları Havarisi’ kesilen ve kadın haklarından dem vuran terör örğütü PKK’nın ufacık kız çocuklarını bile vahşice katletmekten çekinmediğinin son örneği daha altı 6 önce katledilen 3 yaşındaki Rewşen Baliç… Minik Rewşen, terör örgütünden ayrılan babası Osman Baliç’le birlikte geçtiğimiz yıl 7 Ağustos günü Irak’ın Zaho kentinde elleri kaleşnikoflu PKK’lılarca katledildiler.

SERAP ESER’İ MOLOTOFLA OTOBÜSTE YAKMIŞLARDI

İSTANBUL Küçükçekmece’de 2009’da İETT otobüsüne PKK yandaşlarınca düzenlenen molotofkokteyli saldırıda lise öğrencisi Serap Eser hayatını kaybetmişti. Serap’ın katilleri 18 yaşından küçük oldukları gerekçesi ile 24’er yıl 2’şer ay hapis cezası almıştı. Yargılama sürecinde, gözaltına alınan 7 şüpheliden terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasında oldukları belirlenen sanık Selman Akpınar ve Hamit Aksan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbette mahkûm edilmişti.

“BAŞBAĞLAR’DA KADINLAR KATLEDİLDİ”

Terör Uzmanı İkbal Vurucu, PKK’nın 1993’te 33 sivilin vahşice öldürüldüğü Başbağlar Katliamı’nı hatırlatarak, örgütün yıllardır katlettiği kadın ve çocukların hesabını vermesi gerektiğini söyledi. Vurucu şunları kaydetti: “Defalarca gündeme gelen ‘yaşam hakkı’ konusunu istismar ediyorlar. Bunlar samimi değil sadece algı oluşturmak için bu tür ataklar yapıyorlar. Dün ne iseler bu gün de öyleler. PKK’nın sosyal medyadan paylaştığı mesajlardan da asıl niyetleri açıkça görülüyor. Paylaştıkları birçok mesajda ‘Özgecan bizim gündemimizde değil, o Türk bir kız’ gibi birçok yorumla karşılaştım.”

Vahdet / A.Bahadır Çalık

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz