HDP’li Belediye Türk Askerini Böyle Resmetti!

12 Şubat 2015 Perşembe, 11:09

HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen sergide,Türk askeri, insanlara zarar veren bir ‘cani’ olarak gösterildi.

Di­yar­ba­kır Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’nin or­ga­ni­ze et­ti­ği ‘U­lus­la­ra­ra­sı Kür­dis­tan Sa­nat Gün­le­ri­’n­de Meh­met­çi­ğe ağır ha­ka­ret edil­di. Açı­lan ser­gi­ler­den bi­ri­nin is­mi “Bi­lin­çal­tın­da­ki ve­ri­le­rin dı­şa­vu­ru­mu­” te­ma­lıy­dı.

Çirkin ser­gi­de­ki re­simlerden biri, or­ga­ni­za­tör­le­rin asıl amaç­la­rını gözler önüne serdi. Re­sim­de, si­vil­ler Meh­met­çi­ğin he­de­fi ola­rak gös­te­ril­di. Meh­met­çik, si­lah dip­çi­ğiy­le ma­sum in­san­la­ra za­rar ve­ren ki­şi ola­rak res­me­dil­di.

türk askerini cani

kaynak: Vahdet Gazetesi

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz