HSYK’nın Yapısında Değişiklik

08 Ocak 2014 Çarşamba, 01:20

TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinde HSYK’nın bazı yetkileri kısıtlanıyor.

AK Parti, TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinde HSYK’nın bazı yetkileri kısıtlanıyor, yüksek yargıda yeni düzenlemelere gidiliyor.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile çok sayıda AK Parti milletvekili tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre getirilmesi öngörülen diğer düzenlemeler şöyle:

Yargıtay Birinci Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçilebilmek için gerekli olan 4 yıllık Yargıtay üyeliği şartı 8 yıla çıkarılıyor. Yargıtay Daire Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili olabilmek için gereken üyelik süresi ise 3 yıldan 6 yıla yükseltiliyor.

Meslekleriyle ilgili staj ve araştırma yapacak, kurs, eğitim ve öğrenim görecek, iç veya dış burstan yararlanan hakim ve savcılar, Adalet Bakanlığı tarafından yurtdışına gönderilecek.

HSYK’nın, Adalet Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında, bağlı ve ilgili kuruluşlarında, uluslararası kuruluş veya mahkemelerde ya da geçici yetki veya görevlendirmeyle başka kurum, kurul veya kuruluşlarda görev yapanlar dışındaki hakim ve savcıları yutdışına gönderme yetkisi de kaldırılacak.

HSYK’nın, yurtdışına gitmek için şahsi olarak özel burs sağlayan hakim ve savcılara aylıksız izin verme yetkisi olmayacak.

Hakim ve savcıların, dış temsilciliklerde, uluslararası mahkeme veya kuruluşlarda muvafakatleri alınarak görevlendirilmesi Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak.

Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarının başkan ve üyelerini HSYK yerine Adalet Bakanlığı belirleyecek. Adalet komisyonunda Cumhuriyet savcısı değil, Başsavcısı olacak. İdari yargı adalet komisyonlarının üyelerini de Adalet Bakanlığı belirleyecek. Adli yargı adalet komisyonundaki Cumhuriyet başsavcısı, kendisi katılmaması halinde komisyona katılacak başsavcıvekili görevlendirecek.

Herhangi bir nedenle görevine gelemeyen hakimin yerine, bu hakim görevine başlayıncaya veya HSYK tarafından yetkilendirme yapılıncaya kadar, o yerdeki hakimler arasından, HSYK’nın önceden belirlediği hakim veya mahkeme başkanı görevlendirme yapacak.

Hakim ve savcıların hak ve ödevi olan meslek içi eğitimleri de bundan böyle HSYK yerine Türkiye Adalet Akademisi tarafından yaptırılacak. Bu eğitimin usul ve esasları, HSYK’nın görüşü alınarak Türkiye Adalet Akademisi’nce hazırlanan yönetmelikte belirlenecek.

-“GENEL KURUL’A DÖRT YILLIĞINA SEÇİLECEK ÜYELERDE DE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLİYOR”-

Türkiye Adalet Akademisi’nde Genel Sekreterlik pozisyonu kaldırılacak. Adalet Akademisi Başkanlığı, başkan ile üç başkan yardımcısından oluşacak.

Adalet Akademisi Başkanı ile başkan yardımcılarının seçiminde ayrı esaslar uygulanacak. Başkanlık için 3 adayı Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu yerine Adalet Bakanı gösterecek. Başkan, yürürlükteki kanunda olduğu gibi Bakanlar Kurulu tarafından görevlendirilecek ya da atanacak.

Yürürlükteki kanun uyarınca başkanla aynı kriterlerin geçerli olduğu başkan yardımcıları ise Adalet Bakanı tarafından görevlendirilecek veya atanacak.

Süresi biten başkan ve yardımcılarının 2 dönem daha göreve devam etme imkanı bir dönemle sınırlandırılacak.

Türkiye Adalet Akademisi’nde kaldırılacak genel sekreterlik yerine çeşitli daire başkanlıkları kurularak hizmet birimleri oluşturulacak. Daire başkanlıklarına Adalet Bakanı tarafından atama yapılacak.

Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu’nda önceki yapısına ek olarak Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü de bulunacak.

Genel Kurul’a dört yıllığına seçilecek üyelerde de değişikliğe gidilmesi öngörülürken, Yargıtay’ya ayrılan Genel Kurul üyesi sayısı 4’ten 2’ye düşecek ve üyeleri Büyük Genel Kurul yerine Birinci Başkanlık Kurulu seçecek. Danıştay Genel Kurulu’nun 3 üye seçmesi yerine Danıştay Başkanlık Kurulu bir üye seçecek.

Genel Kurul’a Askeri Yargıtay Başkanlar Kurulu, Askeri Yargıtay üyeleri arasından bir üye; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin hakim sınıfından olan üyeleri arasından bir üye; HSYK Başkanı kurul üyeleri arasından bir üye seçecek. Adalet Bakanı birinci sınıf olan ve birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları arasından 4, idari yargı hakim ve savcıları arasından 2 üye görevlendirecek.

Yükseköğretim Kurulu, hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri arasından 2 üye, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu en az 15 yıl fiilen mesleği icra etmiş avukatlar arasından 1 üye, Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu birinci sınıf noterler arasından bir üye seçecek. Adalet Akademisi Başkanı ve yardımcıları Genel Kurul’un tabii üyesi olacak.

Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu, her yılın nisan ayı yerine nisan ve eylül aylarında toplanacak.

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi ile askeri yargı hakim ve savcıları ve noterlerin ders vermesi için kendi kurumlarının uygun görüşü aranacak.

Adalet Akademisi için yapılacak görevlendirmelerde bir yıllık süre şartı aranmayacak. Görevlendirmeler Başkan’ın talebi üzerine Adalet Bakanı tarafından yapılacak. Hakim ve savcıların görevlendirilmesinde HSYK’nın, Adalet Bakanlığı’ndaki hakimler hakkında Bakanın uygun görme kararı şartı yürürlükten kaldırılacak.

Başkanın talebi üzerine Bakan tarafından, adalet uzman yardımcıları ve uzmanları da Akademide görevlendirilebilecek.

Öteyandan 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonun ardından, sıkıntılı günler yaşayan AK Parti’nin, yerel seçimlere yıpranmadan girmeyi hedeflediği belirtiliyor. Bakanların istifasına neden olan ve yolsuzluk iddialarının hukuka aykırı olduğunu savunan Hükümet, HSYK’nın yapısını yeniden düzenlemek için yasa değişikliğine gitme kararı aldığı belirtiliyor. AK Parti’nin, Hükümete yönelik yapılacak yeni bir operasyonun önüne geçmek için, HSYK’nın yapısını yeniden değiştirme kararı aldığı kaydediliyor.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz