Son Dakika
20 Ocak 2020 Pazartesi

Polis Toplumsal Olaylar İçin Yeni Önlemler Alıyor

08 Eylül 2013 Pazar, 11:19

Sözde ‘KCK asayiş’ adıyla Cizre’de eylem gerçekleştiren terör örgütü sempatizanlarına karşı zırhlı araç sıkıntısı yaşayan polis yeni önlemler aldı.

Terör örgütü PKK’nın sözde asayiş birimleriyle her gün en az 10 eylem gerçekleştirdiği Şırnak’ın Cizre ilçesinde güvenlik güçleri yeni önlemler aldı. Mevcut zırhlı araçların yetersiz olması nedeniyle toplumsal olaylara çoğu zaman müdahale etmekte zorlanan polis bu durumu aşmak için özel bir birim oluşturdu. Oluşturulan birimdeki polisler toplumsal olaylara müdahale için özel eğitildi.

KURŞUNA DAYANIKLI

Özel timdeki polisler toplumsal olaylarda yaya olarak faaliyet gösterecek. Olay çıkaran grupların arasına girip tespit ettikleri şüphelileri gözaltına alabilecek. Yanmaya, kısa namlulu silah ve el yapımı patlayıcılara karşı dayanıklı olan kıyafetler polislere teslim edildi. Söz konusu kıyafetler Türkiye’de sadece Cizre’de kullanılıyor. Özel kıyafetler kask, boyunluk, yelek ve bacakları aşağıdan yukarıya koruyan çelik plakalardan oluşuyor.

YAYA MÜDAHALE İMKANI

Özel birime; dayanıklı kıyafetlerin yanı sıra içi biber gazı dolu misket büyüklüğünde mermi atan silahlar da verildi. Yeni ekipman ve oluşturulan özel ekiple beraber toplumsal olaylarda suç işlediği bizzat tespit edilen şahıslar biber gazı ve gazlı mermi ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alınabilecek.

GAZ KULLANILACAK 

Aynı anda çok sayıda bölgede olay çıkararak eylem gerçekleştiren ve terör örgütünün propagandasını yapan şüpheliler yaya zırhlı polislerin gazlı mermisiyle etkisiz hale getirilerek.

YETERLİ SAYIDA ZIRHLI ARAÇ YOK

Türkiye’de en çok toplumsal olayın yaşandığı Cizre’nin en büyük sıkıntısını zırhlı araç yetersizliği oluşturuyor. Provokasyon amaçlayan örgüt milisleri polisin müdahale gücünü azaltmak için aynı anda dörtten fazla noktada yol kesip eylem gerçekleştiriyor. Yeterli sayıda zırhlı araç olmadığı için müdahalelerde gecikme yaşanıyor.

SÖZDE ASAYİŞ BİRİMİNDE ÇOCUKLAR ÖN SAFTA

Ciz­re­’de çı­kan olay­lar­da ey­lem­le­ri ger­çek­leş­ti­ren­le­rin ne­re­dey­se ta­ma­mı 15 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­dan olu­şu­yor. Bu­nun bi­rin­ci ne­de­ni böl­ge­de nü­fu­sun faz­la ol­ma­sı. Nü­fu­sun faz­la ol­ma­sıy­la mad­di sı­kın­tı çe­ken ai­le­ler ço­cuk­la­rı­nı oku­la gön­dere­mi­yor. İkin­ci ana et­ken ise şart­lar ne olur­sa ol­sun 15 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar tu­tuk­lan­mı­yor. Şüp­he­li­ler su­çüs­tü da­hi ya­ka­lan­sa­lar sav­cı­lık ta­ra­fın­dan ser­best bı­ra­kı­lı­yor. 15 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar ise an­cak el­le­rin­de mo­lo­tof­kok­tey­li ya da el ya­pı­mı pat­la­yı­cı var­ken ve yüz­le­ri mas­ke­liyken tes­pit edil­di­ğin­de tu­tuk­la­na­bi­li­yor.

 

Kaynak: Bugün

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.